Fruittelers gebruiken nog te vaak verboden middelen

Fruittelers gebruiken nog te vaak verboden middelen om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes.

OrchardsFotocredits: Shirokazan (cc)

Dit blijkt uit de jaarlijkse controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 100 van de in totaal 3200 telers.

Nog steeds is er bij ongeveer 1/3 van de controles sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie te vaak niet op orde. De NVWA bespreekt de resultaten met de telers en het Ministerie van Economische Zaken, en bekijkt welke acties nodig zijn om het naleefgedrag te verbeteren. Ook blijft de NVWA controles uitvoeren.

De NVWA constateert dat fruittelers zich vooral richten op het restant (residu) van de gebruikte middelen dat achterblijft op het fruit. Dit vanwege de strenge eisen die de tussenhandel hieraan stelt. Hierdoor lijkt er tijdens de teelt minder aandacht voor het correct naleven van de wettelijke gebruiksvoorschriften en lijkt men de milieueisen minder belangrijk te vinden.

Tijdens de controles heeft de NVWA 16 bedrijven beboet waarvan 11 bedrijven voor het gebruik van in de teelt verboden gewasbeschermingsmiddelen. 5 bedrijven hadden de gebruiksrestricties (het aantal keren dat gespoten mag worden) niet opgevolgd. 9 Bedrijven hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen omdat de inspecteurs kleine hoeveelheden verboden stoffen op de gewassen aantroffen.

Uit nader onderzoek bleek dat deze stoffen waarschijnlijk op het gewas zijn terechtgekomen door spuitapparatuur die niet goed gereinigd was. 12 Bedrijven gebruikten oude/vervallen middelen. Omdat de bedrijven na een waarschuwing de middelen direct afvoerden naar een erkend inzamelaar van chemisch afval zijn er geen sancties opgelegd. Alle 100 bedrijven voldeden aan de hygiëne-eisen.

Meer informatie
NVWA Gewasbescherming

Plaats een reactie