Frisdrank met mate al schadelijk voor hart en vaten

Een matige consumptie van frisdrank is al voldoende om een negatief effect op cardiovasculaire biomarkers te bewerkstelligen. Al eerder werd bij obese personen aangetoond dat een hoge frisdrankconsumptie een ongunstige invloed had op het glucose- en vetmetabolisme. In de huidige studie werd het effect van frisdrank onderzocht bij 29 gezonde jongemannen. In willekeurige volgorde werden de mannen achtereenvolgens blootgesteld aan 6 interventies gedurende telkens 3 weken: 600 ml drank met 40 of 80 gram fructose, 40 of 80 gram glucose, 80 gram sucrose per dag en het advies om dagelijks kleine hoeveelheden fructose te consumeren.

Na consumptie van de 80 gram fructose- en sucrosedrank nam de LDL-deeltjesgrootte met respectievelijk 0,51 nm en 0,43 nm significant af. Een dergelijke afname vergroot het risico van een cardiiovasculair incident. Bovendien werd een significante toename van een atherogeen type LDL-deeltjes aangetroffen na inname van de fructosedranken en de sucrosedrank. Na alle interventies nam de nuchtere glucoseconcentratie en CRP significant toe. Tevens nam de leptineconcentratie significant toe na consumptie van de glucosehoudende frisdrank.

De resultaten laten zien dat een matige consumptie van frisdrank gedurende 3 weken al voldoende is om schadelijke effecten te bewerkstelligen zoals de vorming van atherogene LDL-deeltjes, een verhoogde nuchtere bloedglucose en CRP.

Bron: Aeberli I, Gerber PA, [..], Berneis K. Low to moderate sugar-sweetened beverage consumption impairs glucose and lipid metabolism and promotes inflammation in healthy young men: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2011; 94(2):479-85