Friesland blinkt uit in onderhoud fietsroutebordjes

Wat doe je als je een route fietst en een bordje mist of beschadigd bord ziet? Dan meld je dat online via bordjeweg.nl.

Bordje Weg

Via deze site komen meldingen automatisch bij de juiste onderhoudsinstantie terecht. Fietsers weten de weg naar het landelijk meldsysteem steeds beter te vinden.

Deze week is de 4000e melding opgelost. Uit de monitoring van de meldingen en de afhandeling ervan, blijkt dat Friesland zeer goed presteert qua onderhoud van de fietsroutebewegwijzering.

Automatisch doorsturen
In Nederland is er een bewegwijzerd fietsroutenetwerk van zo’n 31.000 km, bestaande uit lange-afstandroutes (LF-routes) en knooppuntroutes. Er zijn zo’n 35 instanties die het onderhoud van 50 netwerken uitvoeren. Fietsers weten vaak niet bij welke organisatie zij een melding over de bewegwijzering kunnen doen. Het online landelijk meldsysteem tackelt dit probleem. Via de website www.bordjeweg.nl kunnen fietsers meldingen over zowel LF-bordjes als knooppuntbordjes en knooppunt-informatiepanelen doen. Het bericht gaat automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.

Eenvoudig melding maken
Op bordjeweg.nl is de melding via een aantal stappen in te voeren. De verantwoordelijke onderhoudsinstantie ontvangt deze en neemt hem in behandeling. Sinds de start in 2010 zijn er nu dus 4000 meldingen opgelost. De meldingen variëren van een beklad bordje tot een verkeerd geplaatste paal of een volledig verdwenen informatiepaneel. Er is overigens ook een gratis smartphone app – te downloaden via de site bordjeweg.nl – om direct al onderweg een melding te doen.

Friesland blinkt uit
Het Fietsplatform monitort achter de schermen de vervolgactie door de onderhoudsinstanties. Over 2013 blijkt dat qua uitvoering van het onderhoud van LF- en knooppuntbordjes de provincie Friesland zeer goed presteert. Van de meldingen is 100% opgelost en afgemeld, binnen een gemiddelde termijn van 2,2 weken. Ook in Groningen en Limburg werden alle meldingen opgelost. In deze provincies was de oplossingstermijn echter wat langer.

Flevoland heeft het onderhoud van de bewegwijzering nog niet goed op orde. Daar werd slechts 32% van de meldingen opgelost en duurde het gemiddeld meer dan 15 weken om een melding op te lossen en af te melden. Dat is bijna 4 maanden. Een bord dat in mei verdwijnt, komt daar pas na het fietsseizoen terug in het veld. Daar hebben fietsers het hele seizoen last van. De oplossingstermijn is een aandachtspunt. Slechts 35% van alle meldingen werd binnen 4 weken opgelost en afgemeld. Bij 20% van de meldingen duurde het meer dan 10 weken om het probleem op te lossen.

Bordje Weg – Meldsysteem Bewegwijzering Fietsroutes
App Store
Google Play

Plaats een reactie