Friese molens open voor publiek

Wetterskip Fryslan en Stichting Waterschapserfgoed doen mee aan de Friese molendag. Op zaterdag 10 september 2011 stelt Wetterskip Frysl(aa)n de ‘Lonjé molen’ van Bolsward open voor bezichtiging.

Stichting Waterschapserfgoed stelt die dag de Amerikaanse windmotoren Greate Wierrum aan de Legedijk in Lytsewierrum en de Kleiterper molen bij Boazum open voor publiek en de molens van Cornwerd en Húns. Iedereen is van harte welkom.

Ook het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is op zaterdag 10 september gratis toegankelijk. Een overzicht van alle Friese deelnemende molens staat op www.friesemolendagen.nl.

Molens spelen een belangrijke rol in het waterbeheer in Friesland. Wetterskip Frysl(aa)n kan onder extreem natte omstandigheden molens en windmotoren inzetten om wateroverlast in polders te voorkomen. Hiervoor heeft het waterschap overeenkomsten afgesloten met ondermeer de Stichting Waterschapserfgoed.

Onder normale omstandigheden is de inzet van molens niet nodig, omdat de huidige bemaling hierop is ingericht. Voor extreme situaties heeft Wetterskip Frysl(aa)n de beschikking over mobiele waterpompen die overal in de provincie kunnen worden ingezet. Ook de monumentale molens, in beheer van Stichting Waterschapserfgoed, hebben bij het wegpompen van uitzonderlijke hoeveelheden neerslag opnieuw een functie gekregen. Als gevolg van de klimaatverandering neemt de kans op veel neerslag in een korte periode toe. Wetterskip Frysl(aa)n verwacht hierdoor dat in de toekomst de molens van Stichting Waterschapserfgoed vaker ingezet worden.

Plaats een reactie