Frauke Ohl voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Mevrouw prof. dr. Frauke Ohl is door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) benoemd tot voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Mevrouw Ohl is hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij is daar ook hoofd van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij. In die rol probeert zij de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en de praktijk van de dierhouderij tot stand te brengen. In nationaal en internationaal verband is zij een erkende autoriteit in de onderzoeksvelden dierenwelzijn en dierethiek. Zij streeft ernaar wetenschappelijke kennis ook toegankelijk te maken voor niet-wetenschappers.

Sinds 2008 is mevrouw Ohl lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij was ook lid van de Commissie Vaarkamp-Ohl die tijdens de Q-koortsuitbraak in 2009-2010 in opdracht van oud-minister Verburg toezicht hield op het welzijn van de geiten tijdens de ruimingwerkzaamheden. Als lid van de commissie Gabor (ICMO2) heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermaatschappelijking van het beheer van de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied. Zij zit ook in de Beheeradviescommissie voor het Oostvaardersplassengebied.

Mevrouw Ohl volgt prof. dr. Henk Vaarkamp op, die tot zijn overlijden in oktober 2011 voorzitter was.

Plaats een reactie