Frank Groothuijse ontvangt 16e Schilthuispenning

Wetenschapper Frank Groothuijse is de trotse bezitter van de 16e Schilthuispenning. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) reikte hem deze prestigieuze prijs uit vanwege zijn bijzondere verdiensten op het gebied van waterrecht en omgevingsrecht.

Frank Groothuijse ontvangt 16e Schilthuispenning

Atsma: “Waterveiligheid verdient onze volle aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat het waterrecht en de wetenschap, net als de waterschappen, hierbij onmisbaar zijn.” De Schilthuispenning kan eens per twee jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatsrecht.

Frank Groothuijse (1978) is op 5 juni 2009 gepromoveerd op het proefschrift “Water weren” dat ingaat op de juridische mogelijkheden om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. In dit proefschrift, waar bij de relatie tussen het specifieke waterrecht en de ruimtelijke ordening wordt stilgestaan, besteedt Groothuijse zowel aandacht aan ’ruimte voor water behouden’ als aan ‘ruimte voor water creëren’. Groothuijse is daarnaast actief op de brede terreinen van omgevingsrecht en waterrecht: hij leidt bij de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Bouwrecht een nieuwe generatie juristen op en adviseert waterschappen.

De combinatie van kennis van en het dagelijks werken met zowel waterrecht als omgevingsrecht was voor de Commissie van Advies de reden om hem voor deze 16e Schilthuispenning voor te dragen. De Commissie vond het van belang dat – gezien de ontwikkelingen rondom het omgevingsrecht – het waterrecht ook in de toekomst goed voor het voetlicht blijft en is van mening dat de Schilthuispenning daaraan kan bijdragen. De Commissie heeft daarom gezocht naar een kandidaat die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het waterrecht , maar die ook beschikt over een omgevingsrechtelijk profiel.

Over de Schilthuispenning
In 1981 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Schilthuispenning ingesteld om de belangstelling voor het waterschapsrecht te vergroten – met name vanuit de wetenschappelijke hoek. Deze penning kan eens per twee jaar worden toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatrecht en is genoemd naar een Zuidhollandse gedeputeerde die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatsrecht. Eind 2009 is de vijftiende Schilthuispenning uitgereikt aan waterstaatsrechtdeskundige Herman Havekes.

Plaats een reactie