Forse stijging inzameling elektrische apparaten

0
604

De inzameling door de NVMP van elektrische apparaten is in de eerste zes maanden van dit jaar enorm gestegen. In totaal werd bijna 50 miljoen kilo aan consumentenapparatuur ingezameld: een stijging van 25% ten opzichte van het eerste half jaar 2009.

Deze toename is vooral toe te schrijven aan de gestegen inzameling bij wit- en bruingoedwinkeliers. Ook de inzameling bij gemeentelijke milieustraten liet een stijging zien. De NVMP heeft inzamelcontracten gesloten met vrijwel alle gemeenten en inmiddels heeft ruim de helft van de detaillisten zich geregistreerd voor een afgiftevergoeding.

De stijging is het meest zichtbaar bij groot witgoedapparaten (wasmachines, vaatwassers, magnetrons). Meer dan twee keer zoveel van deze apparaten werd ingezameld, wat een gewichtstoename betekent van 84%. Hiermee is deze fractie de grootste binnen het totale inzamelvolume van de NVMP. De NVMP is verheugd over de forse stijging omdat zij garandeert dat alle apparaten die in het systeem komen, verantwoord worden gerecycled. Hierdoor hoeven minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. De NVMP rapporteert hierover aan het ministerie van VROM.

Inzamelresultaten elektrische apparaten in kilo’s

1e half jaar 2010 – 1e half jaar 2009 / verschil

Groot witgoed: 14.630.000 – 7.953.000 / + 84%

Koel-/vries: 11.835.000 – 12.195.000 / – 3%

TV: 10.100.000 – 8.901.000 / + 13%

Overig wit- en bruingoed: 13.009.000 – 10.509.000 / + 24%

TOTAAL: 49.574.000 – 39.558.000 / + 25%

De NVMP verwacht dat de groei van het inzamelvolume doorzet in de tweede helft van dit jaar. Ook de toenemende bekendheid van ‘Wecycle’ speelt hierbij een rol. De NVMP organiseert onder de vlag van Wecycle activiteiten en campagnes om meer elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen.

Hoog milieurendement
Veel gebruikte elektrische apparaten belanden op ongewenste plaatsen: in de afvalbak of in een land waar minder eisen worden gesteld aan de veiligheid voor mens en milieu bij inzameling en recycling. Kostbare grondstoffen gaan hierbij verloren, terwijl een hergebruik van 70 tot meer dan 90% mogelijk is door effectieve recycling. De NVMP vindt het belangrijk dat op de markt gebrachte apparaten op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled. De NVMP heeft afspraken gemaakt met detaillisten, gemeenten en kringloopbedrijven die bijdragen aan deze doelstelling. Via ‘Wecycle’ stimuleert de NVMP de consument om gebruikte elektrische apparaten en kapotte spaarlampen niet weg te gooien maar in te leveren.

Over de NVMP
De NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om efficiënt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Meer informatie: www.nvmp.nl

Over Wecycle
Via inzamelacties en campagnes wil Wecycle meer elektrische apparaten en spaarlampen inzamelen en recyclen. Wecycle is een initiatief van producenten en importeurs, die hiervoor de krachten bundelen met scholen, verenigingen, gemeenten, detaillisten, kringloopwinkels en consumenten. Meer informatie: www.wecycle.nl.