Forse inzet op orgaandonatie in ziekenhuizen

Tot en met 2014 zet minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vol in op de organisatie rond orgaandonatie in ziekenhuizen. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat de noodzaak groot is om stappen te zetten die een verschil kunnen maken.

In de nazomer van 2009 zijn verschillende pilots gestart in ziekenhuizen rondom het proces van orgaandonatie. Twee van die pilots krijgen nu landelijk vervolg. Het doel is het verhogen van het aantal transplantaties.

Het gaat om de pilot in Groningen waar een donatie-intensivist is vrijgemaakt die ziekenhuizen in de regio begeleidt bij de organisatie rondom orgaandonatie. In Leiden is gewerkt met een apart uitname-team dat ingezet kan worden bij orgaandonatie. Andere geplande operaties komen hierdoor niet in de knel.

Uit de evaluatie van de pilots komen goede aanknopingspunten en voorwaarden om de organisatie in de ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal transplantaties is nog niet significant gestegen, daarvoor was de looptijd van de pilots te kort en het aantal donatieprocedures in die periode te laag. Maar de breed gedeelde opvatting dat een andere organisatie van donorwerving in ziekenhuizen nodig is, in combinatie met de noodzaak nu echt grote stappen te zetten, hebben ertoe geleid de twee pilots landelijk in te voeren. De minister stelt hiervoor een subsidie beschikbaar tot en met 2014.