Fokverbod jonge geiten blijft, wel compensatie

Het levenslange fokverbod voor jonge geiten wordt niet opgeheven; dit om een mogelijke nieuwe bron van Q-koorts te voorkomen. Zwaar getroffen boeren krijgen compensatie. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van de ministers Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het besluit is een reactie op een motie van mevrouw Snijder-Hazelhoff.

Het levenslange fokverbod is ingesteld omdat het niet mogelijk is om via individueel testen besmette dieren van onbesmette dieren te onderscheiden. Als besmette dieren weer worden gedekt, kunnen ze een nieuwe bron van Q-koorts zijn. Hoewel onderzoek laat zien dat tijdige en volledige vaccinatie de uitscheiding van de Q-koortsbacterie sterk vermindert, blijkt vaccinatie minder effectief bij dieren die op het moment van vaccinatie al drachtig of al besmet zijn. Er is geen wetenschappelijke informatie of dieren die geboren zijn uit gevaccineerde moederdieren ook beschermd zijn. Ook hebben de veterinair deskundigen niet aangegeven dat jonge dieren minder makkelijk besmet raken.

Zij geven daarom aan dat het risico van het uitvoeren van de motie vrijwel uitsluitend bepaald wordt door het aantal jonge dieren op besmet bevonden bedrijven dat vóór het moment van vaccinatie al was geïnfecteerd. Omdat daarover geen gegevens zijn, zijn de veterinair deskundigen niet in staat om dit risico te kwantificeren. Hiermee is onvoldoende vast komen te staan dat met het opheffen van het levenslange fokverbod voor jonge gevaccineerde melkgeiten en melkschapen geen potentiële nieuwe bronnen ontstaan wanneer deze dieren drachtig raken.

Besmette bedrijven waar tijdens de ruiming weinig drachtige dieren aanwezig waren, lijden veel meer schade dan besmette bedrijven waar veel drachtige dieren zijn geruimd. Deze bedrijven hebben namelijk een veel lager bedrag aan ruimingsvergoedingen ontvangen, wat niet volledig wordt gecompenseerd door de hogere inkomsten uit het melken van de achtergebleven dieren.

Voor bedrijven die zwaar zijn getroffen, is er een compensatieregeling in de maak. Boeren krijgen in september bericht of ze voor de regeling in aanmerking komen.

Plaats een reactie