FNV maant minister Helder tot haast met Longcovidfonds

De FNV heeft woensdag 23 februari in een brief  minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) gemaand haast te maken met een Longcovidfonds voor zorgprofessionals. Eind januari heeft de FNV hierover al een gesprek gevoerd met de minister.

Longcovidmeldpunt

Bij het Longcovidmeldpunt van de FNV zijn inmiddels meer dan 4100 meldingen binnengekomen. Ruim driekwart van de melders heeft al financiële schade ondervonden van hun ziekte, 900 mensen dreigen binnenkort -soms al per 1 maart- hun baan kwijt te raken omdat zij nu bijna twee jaar ziek zijn.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Wij hebben niets meer van onze vraag om een Longcovidfonds vernomen sinds het gesprek met de minister. Er is echt haast geboden nu 900 mensen hun werk komende weken en maanden dreigen kwijt te raken. Wij willen een tegemoetkomingsfonds, vergelijkbaar met het fonds dat voor schildersziekte OPS en asbestslachtoffers is ingesteld. Het kabinet heeft zich bij haar veiligheidsbeleid in het eerste halfjaar van de pandemie laten leiden door de schaarste aan beschermingsmiddelen op de werkplek. Zij is daarmee medeverantwoordelijk voor duizenden zorgverleners die nu al de financiële gevolgen ondervinden van Longcovid.”

Afgescheept

Beschermingsmiddelen (PBM) werden door de schaarste alleen in ziekenhuizen ingezet. De FNV heeft er sinds het begin van de pandemie op gewezen, dat iedereen in de zorg over goede beschermingsmiddelen moet kunnen beschikken.

Zorgverleners, bijvoorbeeld in de thuiszorg en de verpleeghuizen, werden met onveilige richtlijnen afgescheept en zijn daardoor zijn op de werkplek blootgesteld aan het coronavirus. Ook OMT-advies werd door ambtenaren van VWS geredigeerd.

Langere hersteltermijn

Kitty Jong: “We willen een tegemoetkoming van 20.000 euro voor het tweede ziektejaar, dat is hetzelfde bedrag als bij het asbest- en OPS-fonds. Ook willen wij, dat mensen na twee jaar Longcovid niet worden afgeschreven en in de WIA belanden. Zij willen dolgraag weer terug naar het werk en zijn ook hard nodig in de zorg. Wij pleiten voor een langere hersteltermijn dan twee jaar. In die periode kan er ook onderzoek gedaan  worden naar het ziekteverloop en criteria voor bedrijfs- en keuringsartsen kunnen worden aangepast.”

De FNV heeft op 9 maart een nieuw gesprek met de minister.  

Plaats een reactie