Flinke stappen naar een veiliger sportklimaat

Geweld op het sportveld is niet acceptabel. Daarom heeft minister Edith Schippers (Sport) in 2011 het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) gestart opdat iedereen met plezier kan sporten en zichzelf kan zijn zonder geweld of intimidatie. Dit plan wordt uitgevoerd door NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.

VSK Monitor
Woensdag 13 november 2013 heeft minister Schippers de voortgangsrapportage van het programma aan de Tweede Kamer gezonden. Onderdeel van de rapportage is de ‘VSK Monitor 2013’. Deze monitor is uitgevoerd door het Mulier Instituut.

“Het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ staat goed in de steigers,” concludeert het Mulier Instituut in de monitor. “De organisatie staat, er is draagvlak gecreëerd en er zijn producten ontwikkeld waarop kan worden voortgebouwd. Er is een groeiend besef dat sociale veiligheid op en om velden aandacht verdient.”

Positief Beeld
De cijfers uit het rapport geven een positief beeld. Zo zijn op dit moment 42 van de 76 NOC*NSF sportbonden aangesloten bij het programma. Zij representeren samen 91% van de verenigingsleden. De 94 theatervoorstellingen ‘Wel Winnen hé!’ hebben in totaal 24.000 bezoekers getrokken van 2.000 verenigingen.

Duizenden coaches en sportbestuurders hebben deelgenomen aan de programma’s ‘Creatief coachen’ en ‘Sportief besturen’. 41 bonden zijn aangesloten bij Instituut sportrechtspraak (ISR), 16 bonden zijn hiermee bezig. Een stijgend aantal verenigingen maakt gebruik van gedragsregels, heeft een vertrouwenspersoon aangesteld en treedt actief op tegen geweld op en rond het veld.

Volgens Schippers zijn het afgelopen jaar flinke stappen gezet, is de samenwerking tussen de partners versterkt en is daarmee een goede basis gelegd om een veiliger sportomgeving te realiseren.

Meer informatie
Kamerbrief over voortgangsrapportage actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat
Actieplan naar een veiliger sportklimaat goed in de steigers

Plaats een reactie