Flevoziekenhuis test patiënten na veiligheidscontrole long-endoscoop

Vorige week is gebleken dat een speciale long-endoscoop niet voldoende gereinigd was. Dit werd vastgesteld bij reguliere controle van de long-endoscopen. Hierna zijn direct de standaard veiligheidsprocedures in werking gesteld.

Dit incident heeft het Flevoziekenhuis doen besluiten om uit voorzorg alle 70 patiënten die met deze speciale ‘EBUS endoscoop’ onderzocht zijn, telefonisch te informeren en hen een test aan te bieden. Hiermee wil het Flevoziekenhuis uitsluiten dat één of meerdere patiënten een infectie heeft opgelopen. De kans dat deze endoscoop bij vorige onderzoeken niet voldoende gereinigd is geweest, is zeer klein. Daarnaast is de kans dat één van deze patiënten een infectie heeft opgelopen ook zeer gering.

Standaard procedures reinigen endoscopen
De desbetreffende endoscoop (scoop), waarvan één exemplaar in het ziekenhuis aanwezig is, is daarna niet meer gebruikt. Scopen worden na ieder onderzoek meteen handmatig en machinaal gereinigd en gedesinfecteerd volgens standaard procedures. Voor ieder type scoop bestaat een eigen procedure.
Het ziekenhuis is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit incident. Hierbij is in ieder geval vastgesteld dat de andere scopen goed gereinigd zijn en worden. Het Flevoziekenhuis heeft het incident bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld.

Alleen voor patiënten die met een EBUS endoscoop onderzocht zijn
De oproep om zich te laten testen is uitdrukkelijk alleen gericht aan patiënten die hiervoor telefonisch benaderd zijn of worden. Dit zijn patiënten onder behandeling van de longarts, die een onderzoek via deze EBUS endoscoop hebben gehad om de lymfeklieren te onderzoeken. Dit houdt in dat er een echografisch onderzoek van de luchtpijp is gedaan.

De longartsen hebben al een groot deel van de betrokken patiënten telefonisch benaderd en proberen de overige patiënten zo snel mogelijk te spreken. De benaderde patiënten kunnen zich deze en volgende week laten testen. Zodra de patiënten getest zijn, bespreken zij enkele dagen later de uitslag van de test met de longarts op de polikliniek Longziekten.

Voor vragen van patiënten is een speciaal telefoonnummer beschikbaar: (036) 868 9040. Ook op onze website www.flevoziekenhuis.nl is deze informatie na te lezen.

Plaats een reactie