Flevoziekenhuis ondertekent convenant tegen agressie en geweld

Het Flevoziekenhuis heeft, als eerste ziekenhuis in de regio, op donderdag 20 september 2012 in Baarn het convenant ‘Veilige Publieke Taak’ ondertekend. Het convenant is ondertekend door de korpsbeheerders van Flevoland en Gooi- en Vechtstreek en het openbaar ministerie. Door de krachten te bundelen willen de convenantpartners agressie en geweld tegen hulpverleners effectiever aanpakken.

Het Flevoziekenhuis voert een actief beleid om geweld en agressie tegen medewerkers tegen te gaan. Daarbij richt het ziekenhuis zich allereerst op het voorkomen van agressie en geweld. Patiënten, bezoekers en medewerkers worden actief gewezen op de huisregels. Medewerkers worden getraind om conflictsituaties te herkennen en te beheersen.

Mocht er toch sprake zijn van agressie of geweld, dan worden medewerkers aangemoedigd om altijd aangifte te doen. Zo nodig doet het Flevoziekenhuis als werkgever aangifte, waarbij de medewerker als getuige optreedt. Patiënten of bezoekers die zich schuldig hebben gemaakt aan geweld of agressie tegen medewerkers kan de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd. Het ziekenhuis probeert ook eventuele schade te verhalen op de daders.

Het ziekenhuis heeft in 2011 een digitaal meldportaal in werking gesteld, waar medewerkers op laagdrempelige wijze melding kunnen doen van geweld en agressie. In totaal werd er 93 melding gedaan van agressie en geweld. Dat leidde tot 16 waarschuwingsbrieven, er werd vijfmaal aangifte gedaan, 5 personen werd (tijdelijk) de toegang tot het ziekenhuis ontzegd.
Onderdeel van de afspraken in het convenant is dat politie en openbaar ministerie meldingen van agressie en geweld tegen hulpverleners met hoge prioriteit behandelen. De politie is snel ter plaatse, er kan binnen 24 uur aangifte worden gedaan bij de werkgever en er wordt snel tot strafvervolging overgegaan. Voor geweld en agressie tegen hulpverleners gelden hogere straffen.

Verder is in het convenant overeengekomen dat het openbaar ministerie de aangever en het slachtoffer beter gaat informeren over het verloop van de strafzaak.

Het convenant sluit aan op de landelijke campagne ‘Handen af van onze helpers’. Het convenant werd ondertekend op de werkconferentie ‘Veilige Publieke Taak in de praktijk’, die op donderdag 20 september plaatsvond in Baarn.

Plaats een reactie