Flevoziekenhuis met stip op 1 in Ziekenhuis Top 100

Het Flevoziekenhuis heeft de eerste plaats veroverd in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. Na de spectaculaire stijging van 68 plekken in 2009, van 97 naar 29, maakt het ziekenhuis dit jaar een even spectaculaire sprong naar de toppositie. ‘Een ongelooflijk resultaat en hèt bewijs van een gezamenlijke topprestatie van specialisten, verpleegkundigen, medewerkers en vrijwilligers. We vragen veel van elkaar, maar krijgen er nu ook iets voor terug’, aldus Jeltje Schraverus, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis.

“Ongeveer drie jaar geleden hebben we een fundamentele keuze gemaakt voor het zorgconcept Planetree en het kwaliteitsmodel Kaizen. Daar plukken we nu de vruchten van. En natuurlijk heeft ook de nieuwbouw ons veel kansen geboden om de zorg verder te verbeteren”, aldus de bestuursvoorzitter.

Het Flevoziekenhuis in Almere

Meerdere oorzaken
Schraverus ziet meerdere oorzaken voor de grote sprong voorwaarts. “Uit de gegevens van het AD blijkt dat we ziekenhuisbreed prima scoren. Onze structurele aandacht voor kwaliteit betaalt zich steeds meer uit. Op diverse onderdelen hebben we verbeteringen in de zorg doorgevoerd en onze organisatie is patiëntvriendelijker geworden. Veel poliklinieken helpen hun patiënten sneller en beter, indien mogelijk vaak op één dag. Daarnaast hebben we ook afgelopen jaar veel aandacht besteedt aan ICT en registratie. De vertaling van al deze factoren zie je terug in dit onderzoek. Belangrijke voorbeelden zijn het percentage patiënten met doorligwonden dat is gedaald naar slechts 1,38% en de screening op ondervoeding van patiënten. Ruim 73% van de patiënten wordt na opname daadwerkelijk gescreend op ondervoeding. Zowel de verpleegkundigen als de computersoftware spelen hierin een belangrijke rol.”

Hoge scores
Voor deze zevende AD Ziekenhuis Top 100 is gebruik gemaakt van 31 kwaliteitscriteria, 23 daarvan richten zich op de zorg en 8 op patiëntvriendelijkheid en patiënttevredenheid.
Het Flevoziekenhuis presteert op een aantal zorgindicatoren nog beter dan vorig jaar, en behaalt vaak een hoge score en soms zelfs de maximale. Heupoperaties na een gebroken heup vinden in het Flevoziekenhuis in maar liefst 97,8% van de gevallen plaats binnen 24 uur na opname. En het aantal patiënten met doorligwonden na een heupoperatie ligt zelfs op 0%.

Vier criteria betreffen patiëntenkeurmerken die zijn vastgesteld en toegekend door patiëntenverenigingen. Het Flevoziekenhuis beschikt over al deze keurmerken. Daarnaast doet het ziekenhuis het onverminderd goed op kindvriendelijkheid van de zorg.

Blijven verbeteren
Nog steeds ziet bestuursvoorzitter Schraverus ruimte voor verbetering: “Hoger dan plaats 1 kan natuurlijk niet, maar we kunnen ons op diverse onderdelen nog steeds verbeteren. En dat gaan we ook doen. Zowel op de inhoud van de zorg als op de tevredenheid van patiënten èn medewerkers. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben zich de afgelopen jaren voor meer dan 100% ingezet in een – door de verbouwing – soms onrustige werkomgeving. Dat wij gezamenlijk toch dit resultaat hebben bereikt, is een groot compliment waard en een prikkel om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

De volledige uitslag van de Ziekenhuis Top 100 is te lezen in het Algemeen Dagblad van zaterdag 4 september.

Plaats een reactie