Flevoziekenhuis levert meer zorg

Het Flevoziekenhuis kan terugkijken op een succesvol jaar. Bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus maakte op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari 2012 bekend dat het ziekenhuis in 2011 8% meer zorg heeft geleverd dan in 2010. De omzet groeide van 138 naar 148 miljoen euro en het ziekenhuis sluit het jaar af met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro.

Door nieuwe technieken worden steeds meer operaties in dagbehandeling uitgevoerd. Mede daardoor steeg het aantal dagbehandelingen in 2011 met liefst 22%, terwijl het aantal opnames 6% groeide. De gemiddelde verpleegduur liep verder terug, van 4,7 naar 4,5 dag.

Het Flevoziekenhuis denkt in 2012 met 2,5% te groeien, in lijn met het beleid van de rijksoverheid. Schraverus verwacht verdere bezuinigingen: “Die willen wij het hoofd bieden door duidelijke keuzes te maken in het zorgaanbod van het Flevoziekenhuis, te blijven inzetten op een nauwe samenwerking met eerste, tweede en derde lijn en de vernieuwing in de zorg door te zetten”, aldus de voorzitter van de raad van bestuur.

Het Flevoziekenhuis heeft al enkele jaren een strategische samenwerking met het AMC. Met Zorggroep Almere, GGZ Centraal en Agis participeert het Flevoziekenhuis in het Zorg Innovatie Experiment Almere (ZIE). Doel van dit experiment is tot nieuwe zorgpaden te komen onder meer op het gebied van hart- en vaatziekten (CVRM), diabetes en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Met de Zorggroep Almere wil het Flevoziekenhuis in 2012 de eerste stappen zetten op weg naar een family care center, waar de geboortezorg van de eerste en tweede lijn wordt geïntegreerd.

Plaats een reactie