Flauwvallen mogelijk niet zo onschuldig

Mensen die herhaaldelijk flauwvallen hebben meer afwijkingen in de witte stof in de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum in Neurology.

Flauwvallen komt veel voor: 40 procent van de bevolking valt gedurende het leven minstens eenmaal flauw . Bij de meeste mensen is dit een eenmalige gebeurtenis, maar sommigen vallen tientallen malen flauw. Flauwvallen komt doordat de bloeddruk kortdurend zo sterk daalt dat de hersenen tijdelijk te weinig bloed krijgen. Dit leidt dan tot een kortdurende bewusteloosheid.

Hersenscans
Tot nu toe werd gedacht dat een korte onderbreking van de hersendoorbloeding geen langetermijngevolgen had voor de hersenen. Onderzoekers van het LUMC en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) gingen in een groot bevolkingsonderzoek met hersenscans na of flauwvallen toch gevolgen had. Bij mensen die minstens vijfmaal waren flauwgevallen vertoonde de witte stof in de hersenen meer afwijkingen dan bij mensen die zelden of nooit waren flauwgevallen.

Flauwvallen voorkomen
De gevolgen van deze veranderingen in de witte stof zijn nog onduidelijk maar de onderzoekers vermoeden dat de afwijkingen geen wezenlijke gevolgen hebben voor het functioneren van de hersenen. Voorzichtigheidshalve stellen zij in het artikel in Neurology dat het aan te bevelen is om veelvuldig flauwvallen te voorkomen. Hiervoor is deskundig onderzoek en behandeling aangewezen.

Auteur: Raymon Heemskerk

Plaats een reactie