Fit van fietsen

Het programma Fiets-Fit van de Nederlandse Toer Fiets Unie blijkt minder actieve Nederlanders in beweging te krijgen. Deelnemers gaan meer bewegen en na zes maanden fietst meer dan driekwart van de deelnemers nog steeds.

In maart en september biedt de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) op meerdere locaties het trainingsprogramma Fiets-Fit aan. Fiets-Fit richt zich op inactieve mensen en beginnende fietsers. De deelnemers maken in zes weken kennis met een sportieve vorm van fietsen. Ze kunnen kiezen tussen mountainbiking en de racefietssport.

Onder professionele begeleiding leren ze op een verantwoorde manier hun conditie op te bouwen. Ze leren verschillende fietstechnieken en krijgen informatie over de aanschaf en het gebruik van materialen. Na afloop van deze zes weken kunnen de deelnemers meedoen aan een NTFU-toertocht. Daarna kunnen ze zich aansluiten bij een toerfietsvereniging in de omgeving of zich als individueel lid melden bij de NTFU. De deelnemers kiezen zelf de fietsdiscipline en startlocatie. Het programma wordt uitgevoerd binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), dat erop is gericht minder actieve Nederlanders meer te laten bewegen.

Norm Gezond Bewegen
Het effect van Fiets-Fit is zichtbaar in een toename van het aantal mensen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen: minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit. Als mensen eenmaal het plezier hebben ontdekt in het fietsen, stappen ze vaker op de fiets in de vrije tijd en ook bijvoorbeeld naar het werk.

Actieve fietsers
Terwijl Fiets-Fit zich eigenlijk richt op inactieve mensen en beginnende fietsers blijkt het programma echter al relatief actieve deelnemers aan te trekken. Fiets-Fit zou nog meer effect kunnen hebben, als het meer inactieve mensen zou bereiken. Bijvoorbeeld door op elke startlocatie mountainbikes en racefietsen ter beschikking te stellen. Want niet iedere potentiële deelnemer heeft zo’n fiets. Veel startlocaties bieden trouwens al wel de mogelijkheid aan om een fiets te huren of tweedehands fiets te kopen.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn vragenlijsten afgenomen bij 78 deelnemers aan Fiets-Fit en een controlegroep van 78 leden van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Het onderzoek is gesubsidieerd door NOC*NSF.

Plaats een reactie