Financiering werkplaatsen gehandicaptenzorg

ZonMw financiert in 2011 twee werkplaatsen op het Kennisplein voorvloeiend uit de ZonMw-programma’s ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘InZicht’. Hiermee kunnen de onderzoeksresultaten op een gestructureerde manier worden vertaald in toepasbare kennisproducten en actief worden verspreid.

De producten moeten bruikbaar zijn voor de doelgroep (cliënten) zelf, professionals in de zorg en ondersteuning en/of betrokkenen (docenten) onderwijs, bij- en nascholing.

Werkplaats Bewegen om fit te worden en te blijven
Deze werkplaats heeft tot doel mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren en te ondersteunen om in beweging te komen en te blijven. Het resultaat van deze werkplaats is een educatief en een beweegprogramma gericht op het verhogen van plezier in bewegen en het verhogen van de lichamelijke activiteit. Beide programma’s zijn bedoeld om uit te voeren in dagcentra en/of ontmoetingscentra vrije tijd.

Werkplaats Elektronische Navigatie hulpmiddelen
Binnen deze werkplaats wordt een toegankelijke interactieve database gecreëerd voor en door gebruikers van elektronische navigatiehulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.

Plaats een reactie