“Financiële ramp voor tienduizenden zorgbehoevende ouderen”

Het binnen de ouderenzorg versneld invoeren van het scheiden van wonen en zorg leidt volgens de Unie KBO tot een financiële ramp voor tienduizenden zorgbehoevende ouderen. De Unie KBO, met 200.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, baseert dit op een in haar opdracht uitgevoerd onderzoek van het Nibud.

De Unie KBO is weliswaar voorstander van het scheiden van wonen en zorg, maar vindt wel dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo mag de koopkracht van zorgbehoevende ouderen absoluut niet in gevaar komen en moet de bureaucratische lastendruk voor bewoners binnen de perken blijven. Uit het Nibud-rapport blijkt de huidige uitvoering voor deze doelgroep heel anders uit te pakken.

Het rapport “Bestedingsmogelijkheden bij het scheiden van wonen en zorg” wordt op dinsdag 19 juni om 13.15 uur door Unie KBO vice-voorzitter Martin Arntz aangeboden aan Pauline Smeets (PvdA), voorzitter van de vaste Kamercommissie voor VWS. Dit gebeurt in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer.

Plaats een reactie