Financieel stabiele Tergooiziekenhuizen houdt acute zorg op beide locaties open

Tergooiziekenhuizen houdt de acute zorg zowel in Blaricum als Hilversum 24 uur per dag open. Daarnaast verloopt de uitvoering van het plan van aanpak gestaag. Waar voor 2010 een verlies van rond de € 7 miljoen wordt verwacht, is de prognose voor 2011 positief. Ook het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen verloopt conform plan. Dit kondigde Leo Schoots, voorzitter van de raad van bestuur ad interim, dinsdag 18 januari 2011 aan.

Heroverweging toekomstplannen: acute zorg op beide locaties
De conclusie uit de heroverweging van de toekomstplannen van Tergooiziekenhuizen is het behoud van twee ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum. Dat wil allereerst zeggen dat zowel in Blaricum als in Hilversum de acute zorg, opname en overnachting beschikbaar blijven.De indeling van de ziekenhuizen is een tijdelijke indeling voor de komende jaren. In de toekomst zal het eindmodel moeten worden bepaald in het licht van de wensen, mogelijkheden en eisen van dat moment.

Concentratie verpleegafdelingen op één van beide locaties
Voor alle specialismen blijven de poliklinieken open op beide locaties. Voor verpleegafdelingen geldt dat zij geconcentreerd worden op één van beide locaties. De concentraties zijn naar verwachting begin 2012 voltooid. Als de concentratie is voltooid, is de fusie geheel afgerond. Ook de ICT systemen werden vorig jaar al geïntegreerd.

Nieuwbouw in Hilversum, Blaricum blijft
Het pand van Tergooiziekenhuizen in Blaricum is conform de eisen van deze tijd. De komende periode wordt bekeken welke aanpassingen in Blaricum nodig zijn. In Hilversum zal binnen uiterlijk 10 jaar een nieuwe ziekenhuislocatie gerealiseerd worden. Tergooiziekenhuizen is in intensief overleg met de gemeente over de uitwerking van de plannen.

Sluitende begroting
Voor 2011 is het verwachte resultaat € 1 miljoen euro positief. In de begroting is rekening gehouden met de landelijke budgetkorting die voor Tergooiziekenhuizen € 7,1 miljoen bedraagt. Voor 2010 zal het verlies, zoals voorspeld, rond de € 7 miljoen negatief uitkomen. De financiële situatie van Tergooiziekenhuizen is hiermee stabiel.

Terugbrengen formatie zonder gedwongen ontslagen
Tergooiziekenhuizen werkte tot voor kort met 250 arbeidsplaatsen meer dan voor de bedrijfsvoering nodig is. De slechte financiële situatie van het ziekenhuis heeft de urgentie vergroot om te komen tot een formatie van dezelfde omvang als vergelijkbare ziekenhuizen. Het aantal FTE’s bij Tergooiziekenhuizen is het afgelopen jaar afgenomen met 178 arbeidsplaatsen.

Plaats een reactie