Filosofie van Kant speelde grote rol in Nederland

0
857

De filosofie van Immanuel Kant speelde een veel grotere rol in Nederland dan werd aangenomen. Drie Nederlandse denkers gaven het werk en de ideeën van de Duitse filosoof al in een vroeg stadium bekendheid. Hoe het Kantianisme naar Nederland kwam en hoe zijn ‘kritische filosofie’ is voor het onderzocht door promovendus Jan Verweij met zijn proefschrift ‘Kant-tekening van een horrearius‘. Verweij promoveert op vrijdag 17 februari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Tussen 1781 en 1790 verschijnen de beroemde ‘Kritiken’ van Immanuel Kant: verhandelingen over de grenzen van de menselijke kennis. Bijzonder kritisch was Kant over het bestaan van ‘de’ werkelijkheid en de metafysica, cq God. Het werk van de Duitse filosoof gold in zijn tijd voor velen als onbegrijpelijk.

In Nederland krijgt deze kritische filosofie echter een platform in het tijdschrift ‘Het Magazyn’. De Nederlandse denkers Hulshoff, Van Hemert en Kinker zijn de drie voorvechters die Kants filosofie in dit tijdschrift met polemieken propageerden, allen op hun eigen manier en met een eigen agenda. In zijn proefschrift onderzoekt Verweij hoe de artikelen werden ontvangen en hoe de vele tegenstanders van het Kantianisme zich verhielden tot de volle zalen in het Amsterdamse Felix Meritis.

Verweij laat zien dat Het Magazyn een belangrijk, tot nu toe onderbelicht, aandeel heeft in receptie van Kant in Nederland. Aan de hand van dit tijdschrift geeft hij duiding aan de wijsgerige en culturele omwentelingen die de periode rond 1800 kenmerken. Ook laat de promovendus zien dat het kantianisme in Nederland een veel grotere rol heeft gespeeld dan aanvankelijk werd gedacht.

Over Jan Verweij
Jan Verweij (58, Tilburg), studeerde na zijn gymnasium-α eerst Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, daarna geschiedenis aan de Radboud Universiteit en vervolgens filosofie aan Universiteit van Tilburg. Hij is verbonden aan de Universiteit van Tilburg als vakdidacticus en als leraar filosofie werkt hij aan het St.-Odulphuslyceum te Tilburg. De begeleiders van het proefschrift waren prof.dr. W. van Bunge en dr. H. Krop, beide verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Wijsbegeerte.