Filler Hyacorp zorgt mogelijk voor complicaties

Hyacorp is een filler die met behulp van een naald wordt geïnjecteerd in het gelaat om de contouren van het gezicht te verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) heeft geconstateerd dat de filler Hyacorp H1000 EN H-S mogelijk complicaties veroorzaakt in de vorm van zwellingen en verhardingen in het behandelde gebied.

De NVCG heeft dit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de leverancier Dalton Medicare. In gezamenlijk overleg is besloten om uit voorzorg het product voorlopig uit de markt te nemen. Patiënten die behandeld zijn met Hyacorp krijgen van hun behandelend arts een oproep voor een controle afspraak. Patiënten die behandeld zijn met Hyacorp en voor 15 november 2012 geen oproep hebben ontvangen worden verzocht zelf contact op te nemen met een NVCG arts.

De Product- en Complicatie Registratie Commissie (PCR) van de NVCG registreert problemen, bijwerkingen, complicaties en opvallende trends bij producten of behandeltechnieken die in de cosmetische geneeskunde worden gebruikt. Voor een professionele organisatie als de NVCG is registratie van bijwerkingen van groot belang om vroegtijdig te kunnen reageren op een product of behandeltechniek, om veiligheid voor onze patiënten te optimaliseren.

Recentelijk heeft de PCR commissie een product gesignaleerd, dat meer problemen veroorzaakt dan andere vergelijkbare producten; Hyacorp. Hyacorp is een hyaluronzuur dat sinds een jaar op de markt is. Het wordt door het Duitse bedrijf BioScience geproduceerd en door het Nederlandse bedrijf Dalton Medicare gedistribueerd. De PCR commissie heeft een inventarisatie gemaakt van de problemen die zich voordoen met dit product. De problemen komen vaker voor dan met andere hyaluronzuren en komen voor bij een geschat percentage van 1,9% van de behandelde patiënten. De kans dat een patiënt geen klachten ondervindt is veel groter dan de kans dat een patiënt wel klachten ondervindt. Toch worden alle patiënten die (mogelijk) met Hyacorp zijn behandeld, ook als ze geen klachten hebben, verzocht contact met hun NVCG arts op te nemen, omdat de NVCG een eventueel risicovol product goed wil onderzoeken.

De IGZ start in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek naar het product Hyacorp en ook zal er binnen de NVCG een verder onderzoek plaatsvinden.

Plaats een reactie