Fietsersbond start petitie tegen scooteroverlast

De Fietsersbond is donderdag 25 september 2014 gestart met een petitie tegen scooteroverlast op de Amsterdamse fietspaden. Aanleiding zijn de berichten over Tweede Kamerleden die overwegen niet in te stemmen met de uitdrukkelijke wens van de gemeente Amsterdam om de snorscooters naar de rijbaan te laten gaan.

Op 9 oktober 2014 bespreekt de Tweede Kamer de brief van minister Schultz waarin zij de gemeente Amsterdam hiervoor toestemming verleent.

De scooteroverlast op de Amsterdamse fietspaden is enorm. Meer dan 90 procent rijdt te hard. De gemiddelde snelheid is 35 kilometer met uitschieters naar 60. Het netwerk van veilige fietspaden waar de gemeente veel in heeft geïnvesteerd, wordt langzamerhand een no go area voor onder andere kinderen en ouderen. In 2013 heeft de gemeente 25 procent van de handhavingscapaciteit ingezet tegen te hard rijdende snorscooters. Dit heeft nauwelijks effect gehad.

Een aantal fracties in de Tweede Kamer aarzelt nog het voorstel om lokaal snorscooters met een helmplicht van het fietspad naar de rijbaan te laten gaan, te steunen. Zij vrezen voor de veiligheid van, volgens hen 25 kilometer rijdende snorscooters, tussen het autoverkeer. De Fietsersbond vergelijkt de huidige situatie met de invoering van de maatregel ‘Brommers binnen de bebouwde kom naar de rijbaan’ in 1999.

Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond: “Ook toen was men bezorgd over de veiligheid van de bromfietsers. Experimenten in Apeldoorn en Den Haag toonden echter aan dat het voor zowel fietsers als bromfietsers veiliger was. En voor fietsers werd het weer een stuk ontspannener, plezieriger en gezonder op de fietspaden”.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht dit voorjaar de effecten van de maatregel op de verkeersveiligheid en kwam tot de conclusie dat het aantal ongevallen met snorscooters aanzienlijk zal dalen.

Ook verschillende deskundigen uit de gezondheidshoek steunen de wens van de gemeente en de petitie. Zij wijzen op de blootstelling aan fijnstof en de gevolgen voor de gezondheid als mensen niet –meer- durven fietsen. Hugo van der Steenhoven: “Daarom wil de Fietsersbond met deze petitie de Tweede Kamerleden overtuigen van het belang om de scooteroverlast aan te pakken en fietsers het fietspad terug te geven. Het is beter voor de gezondheid, de veiligheid en het fietsplezier”.

De petitie staat op http://fietspadvoorfietsers.petities.nl.

1 gedachte over “Fietsersbond start petitie tegen scooteroverlast”

 1. Zeker doen, al het gemotoriseerde verkeer hoort gewoon netjes op de rijbaan.
  Het fietspad (naam zegt het al…) is voor de fietsers.
  90% van de snorscooters gedraagt zich nu al als bromscooter zo hard ligt de snelheid en weggedrag al.
  Geloof dat wij het enige land in Europa zijn met deze “uit de hand gelopen snorscooter regel”

  Heel snel laten uitsterven en bromscooter van maken.
  Veel veiliger voor ons allen.

  gr.

  Beantwoorden

Plaats een reactie