Fietscalculator: Nederland gezonder op een elektrische fiets

Nederland is een echt fietsland. Gemiddeld wordt er een kwartier per dag gefietst. Een derde van de Nederlanders fietst voor de gezondheid. Ook laten steeds meer mensen de auto staan voor de fiets: zo’n 70% doet dit omdat het gezonder is en zo’n 40% omdat het beter is voor het milieu (1).

Effectmeting Elektrisch Fietsen wijst uit: vooroordelen verdwijnen na eerste trapbeweging

Nu kiest Nederland bij een afstand groter dan 8,6 km toch voor de auto. Uit de Effectmeting Elektrisch Fietsen, een onderzoeksvorm waarbij mensen ondervraagd werden terwijl ze elektrisch aan het fietsen waren, blijkt dat Nederlanders vaker voor de fiets zouden kiezen als ze een elektrische fiets hadden. Maarliefst 60% geeft aan dan meer en grotere afstanden te gaan fietsen. Hoeveel gezonder Nederland zou worden door meer te fietsen, kan nauwkeurig berekend worden. Op gazelle.nl/fietscalculator kan iedereen uitrekenen hoeveel CO2-uitstoot, calorieën en geld zij persoonlijk besparen door te fietsen.

De elektrische fiets is de laatste jaren bezig met een enorme opmars. Toch kampt deze fiets nog met een aantal vooroordelen: zo’n 42% van Nederland denkt dat het een fiets is voor ouderen of mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast blijkt dat maar weinig mensen zomaar naar een fietswinkel stappen om een proefrit op een elektrische fiets te maken. Om het gemak van een elektrische fiets eens vrijblijvend te ervaren, werden de afgelopen maanden door het hele land Spontane Proefritten georganiseerd.

Meten tijdens het fietsen
Om het effect van deze proefritten direct te meten werd de Effectmeting Elektrisch Fietsen uitgevoerd, door onderzoeksbureau Blauw. Een bijzondere meting, want er werden niet alleen vragen gesteld voor en na de proefrit, maar ook tijdens het fietsen. Zo werd de fietservaring gemeten. Daarin was een opvallende verandering te merken. In totaal valt het 70% van de respondenten aan het begin van een proefrit op dat een elektrische fiets (veel) beter rijdt dan een normale fiets. Hoe langer ze op de fiets zitten, des te overtuigder ze raken. Aan het einde van de proefrit zegt maarliefst 90% dat de fiets (veel) beter fietst. Zo’n 60% geeft dan ook aan zo’n fiets te willen kopen in de toekomst.

Vaker op de fiets
Dat Nederland dus gezonder en duurzamer wordt in de toekomst lijkt waarschijnlijk. Na een proefrit zegt bijna 6 op de 10 Nederlanders dat ze met een elektrische fiets meer zouden fietsen en 43% daarvan zegt dat te doen omdat ze dan gemakkelijker langere afstanden kunnen fietsen. Zo’n 20% zegt dit te doen omdat elektrisch fietsen leuker is en 10% gaat een stuk regelmatiger fietsen omdat dit gezond is.

(1) Onderzoek ‘De Fietsende Hollander’, uitgevoerd door Blauw i.o.v. Koninklijke Gazelle.

Plaats een reactie