Feestelijke uitreiking landelijke vrijwilligersprijzen

Op maandag 8 december 2014 reiken staatssecretaris Van Rijn van VWS en minister Plasterk van BZK de jaarlijkse ‘Meer dan handen‘ vrijwilligersprijzen uit in LantarenVenster in Rotterdam. De presentatie van de feestelijke avond ligt in handen van Astrid Joosten.

In het bijzijn van de 28 genomineerde vrijwilligersprojecten, vrijwilligers, gemeenten en bedrijven worden de winnaars bekend gemaakt. De VriendenLoterij stelt het prijzengeld beschikbaar.

Er worden prijzen uitgereikt aan landelijke en lokale/regionale vrijwilligersprojecten, individuele vrijwilligers, bedrijven en gemeenten die vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven stimuleren.

Naast specifieke criteria per categorie is er gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een vernieuwende manier werkten.

De jury, onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma, was onder de indruk van de variëteit en de kwaliteit van de inzendingen. Er waren ruim 690 inschrijvingen. De inzendingen geven een prachtig inkijkje in de participatiesamenleving die Nederland is.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt en zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ze worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij.

Plaats een reactie