Feel the ViBe, doorbreekt geweldscirkel

Het UMC St Radboud Nijmegen lanceert donderdag 7 juni 2012 de website Feel the ViBe. Feel the ViBe is een online platform voor jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld. Ze kunnen elkaar online ontmoeten om ervaringen te delen en informatie te zoeken. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden zonder hulp van instanties of familie.

Eén op de tien volwassenen heeft in de laatste vijf jaar huiselijk geweld meegemaakt; de slachtoffers hiervan zijn meestal vrouwen met kinderen. De kinderen zijn altijd getuige van geweld, direct of indirect. Het is essentieel dat jongeren die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld laagdrempelige hulp krijgen.

Blootstelling aan geweld is een vorm van kindermishandeling. De gevolgen zijn net zo ernstig als zelf mishandeld worden. Naar schatting wordt één op de drie jongeren die zijn blootgesteld aan geweld, als volwassene weer dader of slachtoffer: de cirkel van geweld.

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud heeft Feel the ViBe ontwikkeld als vervolg op een project, waarin moeders met kinderen worden ondersteund bij moeilijke gezinssituaties. Hierbij bleek dat er veel behoefte is aan ondersteuning voor de kinderen.

Jongeren die zijn blootgesteld aan geweld zoeken niet vaak hulp omdat ze bang zijn voor de impact op het gezin of omdat de procedure te lastig is. Zij zoeken echter wel informatie op internet, blijkt uit diepte-interviews met jongeren uit de doelgroep. In Nederland heeft negentig procent van de jongeren dagelijks toegang tot internet. Feel the ViBe is online, laagdrempelig en voor alle jongeren toegankelijk. Meedoen is gratis en zonder verplichtingen. Bovendien is Feel the ViBe ontwikkeld samen met de doelgroep, waardoor de website aansluit bij hun informatiebehoefte. Op de achtergrond is een team van professionals aanwezig om vragen te beantwoorden.

Feel the ViBe wordt financieel ondersteund door Fonds Slachtofferhulp. Het Fonds Slachtofferhulp werkt als financier, samenwerkingspartner en initiator aan de verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp steunt mensen die hulp nodig hebben en mensen die helpen, zo ook Feel the ViBe.

Meer informatie
www.feel-the-vibe.nl

Plaats een reactie