Feedback bevordert duurzaam en veilig rijgedrag

Automobilisten rijden niet altijd veilig en duurzaam. Het geven van feedback tijdens het rijden wordt over het algemeen beschouwd als een goede manier om automobilisten bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag, en om hun gedrag te veranderen.

Aukje aan het rijdenFotocredits: Joris Leermakers (cc)

Er is echter weinig bekend over welke factoren de effecten van feedback beïnvloeden. Promovenda Ebru Dogan deed hier onderzoek naar.

Uit de onderzoeken die zij uitvoerde met behulp van de rijsimulator en videobeelden blijkt dat de aanwezigheid van feedback op zichzelf niet altijd voldoende is om automobilisten te faciliteren en te motiveren om veiliger en duurzamer rijgedrag te vertonen.

De effectiviteit van feedback hangt af van de motivaties en cognities van automobilisten. Het is ten eerste belangrijk dat feedback inzichtelijk maakt hoe (slechte) prestaties kunnen worden verbeterd, vooral wanneer feedback wordt gegeven over gedragingen waarover automobilisten een vertekend positief zelfbeeld hebben.

Ten tweede, specifieke feedback kan zelfregulatie bevorderen, maar vooral als er geen sprake is van belangrijkere conflicterende doelen en als de verkeerssituatie niet te veeleisend is. De inrichting van het wegennet moet dus worden afgestemd op de voorwaarden van veilig en duurzaam rijgedrag om zo veilige en duurzame zelfregulatie van autogebruikers te bevorderen.

Ten derde blijkt dat men de milieueffecten van duurzaam rijgedrag meer de moeite waard vind dan de financiële effecten. Feedback die appelleert aan milieuvriendelijke in plaats van financiële motieven kan dus mogelijk effectiever zijn in het bevorderen van duurzaam rijgedrag, vooral als het gedrag waarover feedback wordt gegeven geassocieerd wordt met relatief kleine opbrengsten.

Ebru Dogan (Turkije, 1982) studeerde psychologie aan de Middle East Technical University in Ankara en deed haar promotieonderzoek met een Ubbo Emmius Beurs bij de afdeling Psychologie van de RUG. Ze is nu postdoc bij Fondation Mov’eoTec in Frankrijk. Ebru Dogan promoveert 11 februari 2013.

Plaats een reactie