Februari 2012: Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

In februari 2012 start een ‘meldmaand’ voor professionals die betrokken zijn bij de fabricage, distributie, en toepassing van medische hulpmiddelen. Zij worden opgeroepen om medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst of niet aan de wettelijke normen voldoen te melden.

De meldingen moeten inzicht geven over de omvang en kwaliteit van deze medische hulpmiddelen, en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Om het onderzoek te laten slagen is de medewerking van professionals daarom van essentieel belang.

Vertrouwelijk
De meldingen worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet vermeld in de resultaten. De meldingen worden ook niet opgenomen in het reguliere meldingensysteem van de IGZ of gebruikt voor het toezicht.

Resultaat
Na de meldmaand worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en samengevat in een onderzoeksrapport. Aan de hand van de resultaten worden aandachtspunten, verbeteringen en vervolgstappen voorgesteld.

Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen zijn producten die voor medische doeleinden worden gebruikt, uitgezonderd geneesmiddelen, variërend van pleisters, tot pacemakers, en chirurgische instrumenten. Hieronder vallen ook software die sommige producten nodig hebben om goed te werken. Een bijzondere groep medische hulpmiddelen zijn de in-vitro diagnostica, zoals zwangerschaps- en HIV-testen.

Achtergrond
In juli 2011 heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is het beleid van VWS omtrent vervalste medische producten te lezen. De meldmaand is een gezamenlijk initiatief van VWS en de IGZ.

Plaats een reactie