Farmacologische aspecten van hiv-behandeling

Promovendus Matthijs van Luin deed onderzoek naar twee belangrijke farmacologische aspecten van hiv-behandeling.Eén van die aspecten is het grote aantal wisselwerkingen tussen hiv-remmers en andere geneesmiddelen.

Van Luin toont aan dat patiënten die bepaalde hiv-remmers gebruiken veel lagere bloedspiegels verkrijgen van het antimalariamiddel Malarone in vergelijking met gezonde mensen die geen hiv-remmers gebruiken. Het is dus de vraag of hiv-geïnfecteerde reizigers die Malarone gebruiken voldoende beschermd zijn tegen malaria.

Het tweede aspect waarop Van Luin ingaat is dat de effectiviteit van de hiv-behandeling erg individueel bepaald is. Het is bekend dat ongeveer 20 procent van de patiënten die de hiv-remmer efavirenz gebruiken onnodig hoge concentraties van dit veel voorgeschreven middel in hun bloed hebben. Deze patiënten hebben een verhoogde kans op bijwerkingen. Van Luin toont aan dat een lagere dosering Efavirenz voor deze patiënten ook zou volstaan. Bovendien kan daarmee worden voorkomen dat zij de behandeling met efavirenz moeten staken vanwege de bijwerkingen.

Biografie
Matthijs van Luin (Leeuwarden, 1978) studeerde farmacie in Groningen. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Apotheek/Klinische Farmacie van het UMC St Radboud, binnen het Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity (N4i). Sinds maart 2010 is hij ziekenhuisapotheker binnen de Alysis Zorggroep.

Promotiegegevens
Promovendus: De heer drs. M. van Luin
Titel promotie: HIV treatment: A clinical pharmacology perspective
Promotors: De heer prof. dr. Y.A. Hekster
Copromotors: De heer dr. C. Richter, de heer dr. D.M. Burger
Datum: vrijdag 26 november 2010, 10:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie