Farmaceutische telezorg voor aanreiken medicijnen op afstand

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per januari 2012 een prestatie ‘farmaceutische telezorg’ toegevoegd aan de beleidsregel Extramurale zorg. Dit biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om cliënten die thuis wonen op afstand medicijnen aan te reiken.

Farmaceutische telezorg biedt cliënten de mogelijkheid om zelfstandig medicijnen te gebruiken zonder dat er een zorgverlener aan huis komt. Het aanreiken van medicijnen op afstand vindt plaats met behulp van een dispenser die bij de cliënt thuis wordt geplaatst. De dispenser reikt op de juiste momenten de medicijnen aan en opent automatisch de verpakking. Wordt het medicijn niet tijdig uit de dispenser gehaald, dan geeft deze automatisch een signaal af aan de zorgaanbieder. Deze kan dan alsnog hulp verlenen door de cliënt te bellen of te bezoeken.

Tot nu toe werd farmaceutische telezorg aangeboden door een paar zorgaanbieders in de vorm van een innovatief experiment. De NZa heeft nu de reguliere bekostiging hiervoor aangepast. Daardoor kunnen vanaf 2012 alle zorgaanbieders in de extramurale AWBZ farmaceutische telezorg aanbieden. Het aanreiken van medicijnen valt onder de AWBZ-functie persoonlijke verzorging. Per aangesloten cliënt kan de zorgaanbieder binnen de indicatie maximaal 2 ½ uur per maand persoonlijke verzorging declareren voor farmaceutische telezorg.

Plaats een reactie