Farmaceutische industrie in strategische crisis

De farmaceutische industrie heeft te kampen met steeds kleinere winstmarges. Volgens driekwart van de farmaceutische bedrijven zit de branche dan ook in een strategische crisis. Dit blijkt uit een studie van Roland Berger Strategy Consultants onder 40 van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale farmacie omzet.

Old medicine glass bottlesFotocredits: Tambako The Jaguar (cc)

De kleinere marges zijn te wijten aan de toenemende druk op prijzen en tegelijkertijd oplopende kosten, de veranderde regelgeving en het aflopen van patenten. Maar liefst 78 procent van de farmaceuten is van mening dat zij hun business modellen moeten aanpassen om te voldoen aan de nieuwe eisen die de markt stelt.

De wereldwijde farmaceutische industrie ondergaat een grote structurele verandering. Hoewel de omzet in de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de winstmarges aanzienlijk gedaald. Tussen 2009 en 2010 zijn de verkoopcijfers van de top tien farmaceutische bedrijven met dertien procent gestegen en ook in 2011 is de omzet nog met zes procent toegenomen. Ondertussen zijn de marges met vier procent gedaald. Dit komt overeen met een winstverlies van 34 miljard euro.

Rendement R&D negatief
Niet alleen de prijsdruk, veranderende regelgeving in de gezondheidszorg en strengere toelatingseisen voor nieuwe medicijnen leiden tot stagnatie. Ook zijn de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling de laatste tien jaar wereldwijd met meer dan 80 procent gestegen. Toch daalde het aantal gelanceerde producten met 43 procent. Bijna de helft van de farmaceutische bedrijven denkt dat het rendement op het uitvoeren van R&D negatief is. “Meer efficiëntie op het gebied van onderzoek en samenwerkingen met derden worden steeds belangrijker,” aldus Benno van Dongen, partner van Roland Berger in Nederland

Grote kansen in opkomende markten
De meeste omzet wordt behaald in de opkomende landen. Hier liggen de marges echter lager en worden met name niet-gepatenteerde producten verkocht. “Deze regio’s gaan de komende jaren een grote rol spelen in de groei van de farmaceutische branche,” voorspelt Van Dongen. “Vooral in China, Brazilië, India en Rusland zijn de vooruitzichten goed.” Terwijl de markt voor farmaceutische producten tot 2016 per jaar met gemiddeld 4,5 procent groeit, neemt de groei in opkomende markten toe met bijna twaalf procent. Roland Berger verwacht dat in 2016 deze landen 40 procent van de wereldwijde verkopen voor hun rekening nemen.

“De toenemende koopkracht, de groeiende middenklasse en de betere gezondheidszorg in deze regio’s leiden tot een groeiende vraag naar medicatie,” aldus Van Dongen. Veel farmaceutische bedrijven richten zich op deze landen om de groeipotentie beter te kunnen benutten. Zo zijn steeds meer farmaceutische bedrijven van plan hun administratie (44%), research & development (43%) en salesafdelingen (51%) te vestigen in de opkomende landen.

Strategieën voor succes
“Farmaceutische bedrijven moeten hun strategie herzien om succesvol te kunnen zijn in deze lastige markt,” zegt Van Dongen. “Er is geen algemeen geldende strategie. Bedrijven moeten een goede afweging maken in welke producten en in welke markten zij actief willen zijn en zorgen dat hun business model aansluit op deze combinatie van markt en product. Een bedrijf dat zich bijvoorbeeld richt op nieuwe producten in Europese volwassen markten moet zorgen dat zijn product een aanzienlijke toegevoegde waarde heeft. Alleen dan kan in de vraag van steeds veeleisender patiënten worden voorzien en ook aan de steeds striktere eisen van de regelgever worden voldaan. Samenwerking met de klinische sector is dan cruciaal voor het succes.”

Bedrijven die zich met nieuwe producten in opkomende landen willen onderscheiden, moeten hun R&D activiteiten lokaal uitvoeren. Ook een sterke en lokale verkooporganisatie of samenwerking met een lokaal bedrijf zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot patiënten die de hogere prijzen voor nieuwe medicijnen willen betalen.

Plaats een reactie