Familievertrouwenspersoon in de geestelijke gezondheidszorg krijgt 1 miljoen euro voor 2012

Voor de familievertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft de VWS-begroting goed uitgepakt. Het besluit biedt perspectief voor verdere ontwikkeling, verspreiding en implementatie van de rol van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is er voor partners, kinderen, ouders, broers en zussen of vriend en vriendin van mensen in behandeling of begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg.

De familievertrouwenspersoon helpt bij het leggen en onderhouden van contacten met hulpverleners, behandelaars en management van de zorginstellingen. De familievertrouwenspersoon steunt familie en naasten bij het zoeken naar oplossingen of bij klachten over de hulp. Ook geeft de familievertrouwenspersoon informatie over andere organisaties die hulp kunnen verlenen, zoals mantelzorgorganisaties of lotgenotengroepen.

Met de subsidie van ruim 1 miljoen euro voor het jaar 2012 zijn een aantal maatregelen mogelijk.

De advies- en hulplijn (0900 – 333 2222, 10 ct per minuut) zal vanaf 1 oktober weer volledig gaan functioneren. De familievertrouwenspersonen en de LsFvp (Landelijke stichting Familievertrouwenspersoon) willen de hulplijn elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur open stellen. De rest van de dag kunnen hulpvragers de voice mail inspreken en via de website contact zoeken. Dagelijks worden de inkomende vragen verwerkt.

Met de subsidie kunnen voor 2012 overeenkomsten worden aangegaan met de zorginstellingen voor de periode van 1 september dit jaar tot 31 december 2012.

De website www.lsfvp.nl blijft online en bereikbaar voor families en naastbetrokkenen. Met nieuws, informatie en illustraties zullen zij op de hoogte gehouden worden. De website vermeldt ook de regionale activiteiten en bijeenkomsten van belang voor naastbetrokkenen, familieraden en familieorganisaties.

Met de subsidie wordt het mogelijk de basis van de functie Familievertrouwenspersoon in de geestelijke gezondheidszorg verder uit te bouwen. De LsFVP zal in 2012 ook proberen voor de jaren na 2012 met subsidie en andere gelden de functie van familievertrouwenspersoon verder te ontwikkelen.

Plaats een reactie