Falen infectiepreventie in het Maasstad Ziekenhuis verwijtbaar

Het falen in het Maasstad Ziekenhuis bij de aanpak van de uitbraak met de multiresistente Klebsiella oxa-48 bacterie in 2011 is verwijtbaar. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het functioneren was op vele niveaus in het ziekenhuis niet adequaat. De inspectie gaat een tuchtklacht indienen tegen meerdere artsen-microbioloog.

Falen op vele niveaus
Zowel de bestuurder als de raad van toezicht hadden onvoldoende oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De directieraad en zorgmanagers kwamen te laat en onvoldoende in actie. Medisch specialisten en verpleegkundigen namen hun verantwoordelijkheid niet, spraken elkaar niet aan en werkten ook niet samen om de uitbraak te beteugelen en nieuwe infecties te voorkomen. Zij waren bekend met de aard en omvang van de uitbraak en hebben daarom volgens de inspectie patiënten aan grote risico’s blootgesteld.

IGZ dient tuchtklacht in
Vooral de artsen-microbioloog hebben een zware verantwoordelijkheid om te zorgen voor effectieve infectiepreventie en in te grijpen als dat nodig is. De inspectie vindt dat zij niet gehandeld hebben zoals verwacht mag worden en dient daarom een tuchtklacht in. Alle artsen-microbioloog waren op de hoogte van de Klebsiella-uitbraak maar reageerden niet adequaat op het toenemende aantal besmette patiënten. Zij spraken elkaar niet aan op hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen en zochten onvoldoende hulp van boven en van buiten.

IGZ blijft ziekenhuis intensief volgen
Omdat de inspectie er vorig jaar onvoldoende vertrouwen in had dat de toenmalige bestuurder de uitbraak zou beheersen, stelde zij het Maasstad Ziekenhuis in juli 2011 onder verscherpt toezicht. Uiteindelijk trof het ziekenhuis adequate maatregelen en bracht de uitbraak tot staan. Door voldoende vertrouwen in de aanpak van het huidige bestuur is het verscherpt toezicht in september 2011 opgeheven. De inspectie blijft het ziekenhuis de komende tijd echter intensief volgen om te controleren of de maatregelen leiden tot een verdere verbetering van de infectiepreventie in het belang van de patiëntveiligheid.

Plaats een reactie