Extra tegemoetkoming voor oudere werknemer met laag inkomen

Het inkomenseffect voor mensen met een laag inkomen en een lang arbeidsverleden die vanaf 2025 op hun 65e willen stoppen met werken, wordt beperkt tot -3%. Daarmee komt Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Kamp introduceert vanaf 2020 voor oudere werknemers (58-64) een aanvullende werkbonus, zo schrijft de minister vandaag in antwoord op Kamervragen. Oudere werknemers met een laag inkomen kunnen door deze nieuwe regeling, samen met de reguliere werkbonus die vanaf 2013 ingaat, ruim 17.000 euro sparen.

Kamp heeft eerder verschillende maatregelen aangekondigd om oudere werknemers langer aan het werk te houden en mensen die niet langer door kunnen werken in inkomensverlies tegemoet te komen. Daarnaast komt Kamp nu met de invulling van de toezegging om voor mensen met een laag inkomen en lang arbeidsverleden de inkomensachteruitgang bij het stoppen met werken op hun 65e te verzachten. Zo wordt het bedrag van de aanvullende werkbonus opgehoogd naar maximaal 8.450 euro en wordt de ingangsdatum vervroegd naar 58 jaar. Deze bonus geldt voor werknemers met een inkomen rond het minimumloon, en loopt af naar mate mensen meer verdienen en stopt bij een inkomen van circa 150% van het minimumloon. Tot deze groep behoren veel mensen met een lang arbeidsverleden in een laagbetaalde baan. De kosten van de aanvullende werkbonus worden geraamd op circa 125 miljoen euro. De dekking komt uit de regelingen van het Vitaliteitspakket.