Extra maatregelen tegen misbruik pgb

Mensen die hun huishoudelijke hulp inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb) mogen deze niet langer contant betalen. Ook moeten zij een administratie bijhouden van het aantal uren hulp dat ze inkopen. Met deze maatregel wil de gemeente mogelijk misbruik van pgb’s verder terugdringen. Dit schrijft wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) namens het College van B&W aan de gemeenteraad.

Mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp krijgen nu via een pgb een vast bedrag per uur om deze in te kopen. Als de gebruiker de hulp contant betaalt is het voor de gemeente niet goed mogelijk te controleren of werkelijk het gehele bedrag aan de hulp wordt besteed. Nu de betalingen via een bankrekening moeten plaatshebben, kan de gemeente dit beter controleren. Ook moeten mensen bijhouden hoeveel hulp ze inkopen. Hierdoor kan de gemeente controleren of er ook daadwerkelijk voor alle geïndiceerde uren hulp is ingekocht. Geld in eigen zak steken is zo niet langer mogelijk.

Het is niet de eerste maatregel om misbruik tegen te gaan. Voorheen konden mensen pgb bureaus machtigen om hun pgb te beheren en de zorg te regelen. Vanwege signalen van misbruik met pgb’s door malafide bureaus is het per 2010 alleen nog mogelijk om het pgb op de eigen rekening te ontvangen. Er moet dan wel vast staan dat de budgethouder in staat is om op een goede en verantwoorde manier met een pgb om te gaan en een administratie te voeren. Ook worden de pgb’s per 2010 vierwekelijks uitbetaald. Voorheen werd het pgb voor het hele kalenderjaar ineens op de rekening van de budgethouder gestort. Met de invoering van deze maatregelen per 2010 is het aantal signalen met betrekking tot mogelijke pgb fraude enorm afgenomen.