Extra inzet aanpak antibioticaresistentie

De komende jaren zet minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra in op de aanpak van antibioticaresistentie. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Zonder werkzame antibiotica zijn bijvoorbeeld operaties op termijn niet meer mogelijk. Daarom is de aanpak van deze problematiek één van de speerpunten van minister Schippers.

Naast het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij, wordt extra ingezet op infectiepreventie, goed gebruik van antibiotica in de humane gezondheidszorg en op bewaking van het vóórkomen van resistente bacteriën door het opzetten van een landelijk dekkend signaleringssysteem voor de gezondheidszorg. Het doel van deze bewaking is tijdige signalering van veranderingen en verspreiding.

Internationale agenda
Omdat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is, zet Nederland ook in op een internationale aanpak. Het gaat dan om kennisuitwisseling, het agenderen van het probleem, aanpassing van regelgeving en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Meer informatie
Kamerbrief over antibioticaresistentie

Plaats een reactie