Extra geld ouderenzorg bedoeld voor handen aan bed en opleiding

Het extra geld dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Verder dienen de administratieve lasten teruggebracht te worden.

Dat zegt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een reactie op berichten dat sommige zorginstellingen de hen toegewezen extra middelen niet aan deze doelen zouden besteden.

Volgens de bewindsman dienen zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor de intensiveringsgelden langdurige zorg een plan in te dienen bij het zorgkantoor. In dit plan moeten zij aangeven hoe zij invulling geven aan het extra aannemen en opleiden van personeel. Het zijn dan ook de zorgkantoren die toezien op de doelmatige aanwending van deze middelen. En het zijn ook de zorgkantoren die geld terugvorderen als blijkt dat het verkeerd is besteed.

‪In opdracht van het ministerie van VWS wordt de realisatie van de doelstellingen op macroniveau gemeten. Als basis van dit onderzoek is een nulmeting verricht, die ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2012 aan de Kamer is aangeboden. Medio 2013 wordt de eerstvolgende meting verricht.

‬Op basis van dat beeld kan een eerste indruk worden verkregen hoeveel extra personeel in 2012 is aangesteld en opgeleid als gevolg van de investeringsmiddelen. Dat is ook het moment om te bezien of het beleid ten aanzien van de extra middelen dient te worden bijgesteld. Het ministerie heeft geen signalen dat het geld niet in de lijn van de drie doelstellingen wordt besteed.‪

Als gevolg van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is het convenant met ingang van 1 januari 2013 opgezegd. Voor de GGZ en de Gehandicaptenzorg worden per deze datum de extra middelen niet voortgezet. Voor de ouderenzorg zijn de middelen behouden gebleven en blijven de doelstellingen van het convenant van kracht.

Plaats een reactie