Extra controles op rijst(producten) uit China

Alle partijen rijst(producten) uit China worden bij binnenkomst in Nederland gecontroleerd op genetische modificatie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de controlediensten uit andere EU-landen voeren aan de Europese buitengrenzen deze controles uit in opdracht van de Europese Unie. De Unie heeft bepaald dat deze producten Europa niet ingevoerd mogen worden omdat China niet kan bewijzen dat er geen schade is voor de volksgezondheid of milieu. De extra controles gaan op 1 februari 2012 in.

Naast de ‘gewone’ rijst gaat het ook om producten waar rijst in zit zoals koekjes, biscuits, deegwaren, rijstmeel, muesli en rijstpapier. In al deze producten kan genetisch gemodificeerde rijst uit China zitten. De containers met rijst(producten) worden bij aankomst in de Rotterdamse haven apart gezet waarna de NVWA monsters neemt. Deze monsters worden in het laboratorium van de NVWA onderzocht op gemodificeerde rijst. Is dat het geval dan worden de producten teruggestuurd of vernietigd. Het totale proces neemt een aantal dagen in beslag. De kosten die voortvloeien uit deze controles worden door het bedrijfsleven betaald.

Plaats een reactie