Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers

De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Zij controleert of werkgevers in de horeca en op benzinestations hun mensen wel beschermen tegen lastige en gewelddadige klanten. Ook gaat het om werknemers met een publieke taak, zoals bewakers in gevangenissen, politiemensen en verkeersregelaars.

Dat blijkt uit het jaarplan van de Inspectie SZW dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze inspectiedienst, die momenteel wordt opgericht, werken samen: de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Doordat zij samen risico’s preciezer in kaart brengen, kunnen ze fraude en andere misstanden nog beter bestrijden.

In 2011 zijn er ook extra controles op veiligheid bij chemische bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als deze bedrijven worden stilgelegd voor groot onderhoud, kunnen riskante situaties ontstaan door de tijdsdruk en de grote aantallen inleenkrachten. In deze bedrijven controleert de inspectie ook of personeel wel legaal aan het werk is gezet.

Samen met de SIOD pakt de Arbeidsinspectie volgend jaar ook bedrijven steviger aan die buitenlandse studenten illegaal in dienst hebben. Ook wordt fraude onderzocht bij bedrijven met kennismigranten, nep-zelfstandigen en stagiairs uit Bulgarije, Roemenië en landen buiten de EU.

De SIOD pakt volgend jaar zware fraude aan in de land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak, horeca en uitzendbranche. Belangrijk is de bestrijding van uitbuiting van werknemers. Zo neemt de dienst deel aan de Proeftuinen Zuid-Holland-Zuid (uitbuiting in de schoonmaakbranche en door uitzendbureaus) en Brabant Zuid-Oost (uitbuiting in de agrarische sector). Daarnaast spant de SZW-inspectie zich in om bedrijven geld af te nemen dat zij hebben verdiend door werknemers uit te buiten.

De inspectiediensten zullen minder vaak over de vloer komen bij bedrijven en sectoren die zelf zorgen dat ze hun zaken goed op orde hebben. Ze controleren op plekken waar dit naar verwachting niet het geval is.

Plaats een reactie