Extra controles juiste gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In augustus en september controleert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) weer intensief op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen door agrarische ondernemers. Hierbij is extra aandacht voor bespuitingen die plaatsvinden in de buurt van sloten.

Vooral bij deze slootranden wordt nog te vaak vergeten milieuvriendelijk te spuiten. Daardoor bestaat het risico dat schadelijke stoffen terechtkomen in het milieu en oppervlaktewater. De controles zijn onaangekondigd op het moment dat de ondernemer de middelen gebruikt. Controleurs van de nVWA doen dit met zowel inspectievluchten als met gerichte inspecties vanaf de grond.

Naleving
De afgelopen maanden werd bij inspecties vastgesteld dat bij het bespuiten van de akkers en fruitpercelen, de regels over het algemeen goed worden nageleefd. De controles wezen uit dat op het midden van het veld bijna 9 op de 10 spuiters de gewasbeschermingsmiddelen goed aanwenden. De spuitbewegingen in de buurt van watergangen laten daarentegen wel nog veel te wensen over, slechts tweederde van de ondernemers doet dit zoals voorgeschreven.

In vergelijking met vorig jaar gaan de ondernemers wel iets beter om met gewasbeschermingsmiddelen, toen lag de naleving bij de slootranden op 60%. De verbetering is echter te gering en het risico op mogelijke milieuschade te groot, waardoor de nVWA toch weer extra inspecteert tijdens het spuitseizoen tot eind september.

Onjuist gebruik
Het grootste deel van de overtredingen is toe te schrijven aan een onjuiste spuittechniek. Veelvoorkomend is het niet gebruiken van zogenoemde kant- en driftarme doppen binnen 14 meter van een watergang. Andere mogelijke overtredingen zijn: het niet toepassen volgens het wettelijke gebruiksvoorschrift zoals op het etiket staat, het gebruiken van buitenlandse middelen, het ontbreken van een spuitlicentie, het onjuist bewaren van de middelen en het bezit van niet toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding krijgt de ondernemer een waarschuwing of een boeterapport.

Doel controles
De controles hebben tot doel een vermindering van de emissie van residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, om zo milieu, plant, dier en volksgezondheid op termijn te beschermen. Een hogere waterkwaliteit heeft ook een positief effect op het zogeheten middelenpakket, omdat gewasbeschermingsmiddelen minder snel hun toelating verliezen. Naast het algemene milieubelang is het dus ook een ondernemersbelang, omdat zij in de toekomst kunnen blijven beschikken over voldoende middelen om het gewas te beschermen.

Plaats een reactie