Extra controles bij ritueel slachten tijdens Offerfeest

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat extra controleren tijdens het Offerfeest op 6, 7 en 8 november 2011. Er zal bijvoorbeeld gelet worden op de regels die gelden voor het onverdoofd slachten, de hygiëne tijdens en na de slacht en het vervoer van dieren bestemd voor de slacht.

Hierover zijn afspraken gemaakt met de betrokken slachthuizen. Alleen in de daarvoor aangewezen slachthuizen mogen dieren worden gedood zonder verdoving. Het ritueel slachten op bijvoorbeeld een boerderij of in een woning is verboden. Dit kan leiden tot een boete van maximaal € 67.000, een taakstraf of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. Mensen die het vermoeden hebben dat bij hen in de buurt illegaal wordt geslacht, kunnen dit melden via telefoonnummer (045) 546 62 30.

Er zullen ongeveer 75.000 schapen en geiten en 4.000 runderen ritueel worden geslacht in 95 slachthuizen. In totaal zijn er in Nederland 215 slachterijen. Het slachten gebeurt onder toezicht van een dierenarts van de nVWA.

Meer informatie: Dossier Dierwelzijn