Extra ambulance Walcheren blijft behouden

0
605

De extra ambulancepost in Walcheren blijft bestaan. De Nederlandse Zorgautoriteit verhoogt het budget van Connexxion Ambulancezorg zodat de ambulancevoorziening in Zeeland gegarandeerd is. Met de extra ambulance kunnen patiënten in de kop van Walcheren binnen de normtijd van 45 minuten naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis worden gebracht.

De extra ambulancepost in Walcheren bestaat sinds 2009, doordat na de fusie van twee Zeeuwse ziekenhuizen en het deels verdwijnen van spoedeisende hulp in Vlissingen veel inwoners van Walcheren niet binnen de normtijd naar een spoedeisende hulp (SEH) konden.

In 2011 kreeg de NZa het verzoek van Connexxion Ambulancezorg om voor de ambulancepost extra middelen beschikbaar te stellen. Omdat die er niet zijn binnen het huidige budget, besluit de NZa in dit uitzonderlijke geval het budget te verhogen. Als zij dat niet zou doen, is voldoende ambulancezorg op de kop van Walcheren niet gegarandeerd. Ook kunnen verzekeraars niet genoeg ambulancezorg voor de inwoners van Walcheren inkopen en aan de zorgplicht voor hun verzekerden voldoen.

Vorig artikelDe Fiets en Wandelbeurs 2012
Volgend artikelVeiligheid van vaccinaties
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de onafhankelijke toezichthouder op de zorg. De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door de intrede van marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.