Expertise voor beoordeling huidige klimaatverandering komt uit verleden

Klimaatverandering komt op verschillende tijdschalen voor en de nauwkeurigste informatie daarover komt uit de Groenlandse ijskernen. Raul Giovanni Bogotá-Angel deed onderzoek in de Colombiaanse Andes en toont in detail vroegere milieu- en klimaatveranderingen in het tropische hooggebergte.

Hij bestudeerde elke centimeter van een 60 meter diepe kern op een reeks van informatiedragers. Op basis van die gegevens wist hij met stapjes van 60 jaar door twee ijstijden te ‘lopen’ die gezamenlijk de laatste 284.000 jaar laten zien.

Hij correleerde klimaatreconstructies van het land met die uit de diepzee en uit de ijskappen op Groenland en Antarctica. Een experiment met een klimaatmodel leert dat klimaatverandering in de tropische bergen op een andere manier wordt veroorzaakt dan tot nu toe gedacht.

Bovendien blijkt uit Bogotá-Angels studie dat variaties in de CO2-concentratie van de atmosfeer een belangrijke bijdrage levert aan temperatuurveranderingen.

Klimaatcycli van 1500 jaar komen door de gehele periode voor en plaatsen de huidige klimaatverandering in een lange-termijnperspectief. Bogotá-Angel stelt dat een klimaatpolitiek nodig is voor de toekomst, maar dat de expertise om de huidige veranderingen te kunnen beoordelen uit het verleden komt.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. R.G. Bogotá-Angel / Ecosysteemdynamica
Proefschrift: Pleistocene centennial-scale vegetational, environmental, and climatic change in the Colombian Andes: based on biotic and abiotic proxy analyses from Lake Fúquene sediments
Promotor: dhr. prof. dr. H. Hooghiemstra
Datum: Woensdag 29 juni 2011, 10:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie