Experimentele geneesmiddelen in illegale erectiemiddelen

Illegale erectiemiddelen bevatten vaak experimentele geneesmiddelen.Toch lijken de acute gezondheidsrisico’s van illegale erectiemiddelen tot nu toe betrekkelijk klein. Er wordt echter minder gezondheidsschade geregistreerd dan op basis van het gebruik wordt verwacht. De risico’s op lange termijn zijn onbekend. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens die het RIVM, het Douanelaboratorium, het NFI, het LAREB en het LNA hebben verzameld. De onderzochte middelen zijn buiten het officiële distributiekanaal in beslag genomen.

Illegaal
Illegale erectiemiddelen zijn middelen die niet op een legale manier zijn geproduceerd of waarvoor niet de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen. In Nederland zijn drie legale erectiemiddelen (Viagra, Cialis, Levitra) verkrijgbaar op voorschrift van een arts. In de afgelopen tien jaar is het gebruik van illegale erectiemiddelen sterk toegenomen, vooral doordat ze via internet eenvoudig kunnen worden gekocht.

Risico’s
De geïdentificeerde risico’s zijn: overdosering, gelijktijdige gebruik van alcohol en drugs, en langdurig gebruik. De gezondheidsrisico’s zijn het grootst bij vervalste voedingssupplementen die niet-geregistreerde geneesmiddelen bevatten, vervalste geneesmiddelen, en illegale erectiemiddelen waaraan antidepressiva zijn toegevoegd.

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn de productkenmerken en de samenstelling beschreven van 538 illegale erectiemiddelen die tussen 2007 en 2010 in beslag zijn genomen. Deze middelen bevatten erectiebevorderende geneesmiddelen (PDE5-remmers). Het betreft vervalste geneesmiddelen (17%), illegale geneesmiddelen (69%) en vervalste voedingssupplementen (13%). Hoewel de etiketten vaak opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie bevatten over de werkzame stof en de dosis, zit er in de meeste producten wel een werkzame hoeveelheid. De resultaten laten ook zien dat illegale erectiemiddelen in hun samenstelling meestal onbetrouwbaar zijn.

Toezicht
Het toezicht op geneesmiddelen is in Nederland goed gereguleerd, maar laat bij voedingssupplementen te wensen over. Het RIVM vindt dat meer toezicht op de samenstelling van voedingssupplementen gewenst is. Momenteel is de wet- en regelgeving op de samenstelling daarvan beperkt. Ook blijft het noodzakelijk om, ondanks de schijnbaar geringe gezondheidsschade, ontwikkelingen op het gebied van nieuwe werkzame stoffen en gezondheidsschade op de lange termijn te volgen. Ook is het van belang om het gedrag van de gebruiker te onderzoeken.

Plaats een reactie