“Excellente scholen maken het verschil”

“U maakt het verschil en dat verdient waardering. Er zijn nou eenmaal goede en minder goede scholen in Nederland. Ik vind het hoog tijd dat de grijze deken van gelijkheid er eindelijk af gaat. Verschil mag er zijn. U geeft steengoed onderwijs.” Aldus staatssecretaris Dekker.

Maandagmiddag 13 januari 2014 ontvingen 76 scholen in de Nieuwe Kerk in Den Haag uit handen van premier Rutte en staatssecretaris Dekker het predicaat Excellente School 2013. Het is het tweede jaar op rij dat de predicaten worden uitgereikt.

Excellente scholen helpen andere scholen
Dekker (OCW) was vol lof over scholen die vorig jaar het predicaat toegekend kregen en vervolgens andere scholen hebben geholpen om zich te verbeteren. “Het verschil tussen een goede school en een excellente school, tussen een zeven en een tien, maken we niet in Den Haag. Dat verschil wordt gemaakt op de school zelf. En daarom is het zo belangrijk dat excellente scholen andere scholen helpen om zich te verbeteren. Adel verplicht.”

Voor het eerst speciaal onderwijs
Dit jaar kwamen voor het eerst ook scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in aanmerking voor een predicaat. Drie scholen voor speciaal basisonderwijs, vijf voor speciaal voortgezet onderwijs en vier praktijkscholen kregen het toegekend.

Schoolbezoeken
Een jury met acht leden, bijgestaan door 19 externe experts, bezocht alle scholen die voor een predicaat in aanmerking kwamen. Voor Fons van Wieringen waren de schoolbezoeken het hoogtepunt van zijn werk als juryvoorzitter: “Het valt op hoe enthousiast de scholen zijn en trots op hun werk en de resultaten. Deze scholen staan voor onderwijs in de beste betekenis van het woord. De jury wil dan ook zijn grote waardering uitspreken voor de inzet van alle kandidaten.”

Onderscheidende scholen
Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied een belangrijk criterium, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

Naar internationaal voorbeeld
Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen in het voetspoor van landen om ons heen. In Duitsland bestaat sinds 2006 de Schulpreis voor uitzonderlijk goede scholen. De Britse Onderwijsinspectie geeft sinds jaar en dag de kwalificatie Outstanding aan scholen die zich sterk positief onderscheiden. Ook in Nederland zal het oordeel van de Inspectie op termijn worden uitgebreid met het oordeel goed of excellent. Het predicaat Excellente Scholen vormt hiervoor een opmaat.

Meer informatie
Overzicht Excellente Scholen 2013

Plaats een reactie