Exacerbaties bij COPD patiënten bereiken niet altijd de arts

Benauwdheidsaanvallen ofwel exacerbaties van COPD patiënten komen voor zonder dat patiënten hun arts hierover raadplegen. Dat blijkt uit een studie die mijn promovendus Jaap Trappenburg uitvoerde onder 121 patiënten.

Zij hielden gedurende zes weken dagelijks een dagboek bij en namen eens per week de CCQ af. Hierbij staat CCQ voor Clinical COPD Questionnaire.

Van de in totaal 38 exacerbaties onder de 121 patiënten werden er 22 gemeld bij een huisarts of longarts. Van de 121 waren er 39 patiënten zonder benauwdheidsaanval die toch een arts raadpleegden.

Al deze informatie is te vinden in een artikel van Trappenburg en collega’s in het augustus nummer in een recent nummer van het Tijdschrift Health and Quality of Life Outcomes 2010, 8: 102. Over enkele dagen staat het op website www.integratedcare.nl doorklikken op Eigen publicaties.

Op donderdag 14 oktober vindt het derde congres Recente ontwikkelingen in de zorg aan COPD patiënten plaats. Dan komen innovaties in de COPD zorg in Nederland, België en andere landen uitvoerig aan de orde.

Die gaan onder meer over de vraag hoe het zelfmanagement van patiënten is te verhogen. Zodat jij beter een benauwdheidsaanval bij zichzelf ontdekken en vaker terecht en minder vaak onterecht een arts raadplegen.

Wil jij naar dit congres? Meer dan 200 professionals en leidinggevenden meldden zich reeds aan. Klik hier, lees de uitvoerige brochure, meld je aan en deel je eigen kennis, ervaringen en inzichten met die van anderen uit het hele land.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie