Evaluatie wijkscholen Rotterdam

Dit Centraal Planbureau rapport evalueert de resultaten van de wijkscholen in Rotterdam. Dit op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wijkscholen bieden een intensief programma voor jongeren met problemen op meerdere leefgebieden, met als doel hen te begeleiden naar het reguliere onderwijs of naar werk.

Voor de evaluatie zijn de resultaten van deelnemers aan de wijkscholen vergeleken met de resultaten van een controlegroep. De controlegroep is gevormd uit jongeren die niet konden deelnemen aan het programma van de wijkscholen omdat de wijkscholen geen plek meer hadden (de maximale capaciteit was bereikt).

Als er wel plek was geweest waren deze jongeren verwezen naar de wijkschool. Deze jongeren krijgen een alternatief traject aangeboden na bemiddeling van het Jongerenloket.

Op objectief gemeten kenmerken blijken er geen verschillen te zijn tussen de jongeren in de experimentgroep en de jongeren in de controlegroep, hetgeen ook verwacht mocht worden op grond van de gekozen onderzoeksopzet.

In het onderzoek zijn de resultaten voor alle jongeren bijgehouden. De laatst beschikbare gegevens zijn van 1 april 2011. Op deze peildatum zijn nog niet alle jongeren uitgestroomd uit hun trajecten.

Downloaden: Evaluatie Wijkscholen Rotterdam

Plaats een reactie