Evaluatie rolstoelmechanica

Rolstoel rijden leidt vaak tot overbelastingsklachten van schouder, elleboog en pols. In een door ZonMw gefinancierd onderzoek is een poli opgezet voor rolstoelgebruikers. Hier kunnen onderzoekers de aandrijftechniek, rolstoel-onderdelen en –samenstelling evalueren en zo goed mogelijk instellen.

Het belangrijkste doel van revalidatie is het optimaliseren van sociale participatie en kwaliteit van leven. ‘Meedoen’ is actueel overheidsbeleid. Het zichzelf kunnen voortbewegen is een essentiële voorwaarde voor een zinvol sociaal bestaan. Mensen die rolstoelgebonden zijn (schatting Nederland: 225-250 duizend), worden bedreigd in hun maatschappelijke mogelijkheden en hun persoonlijk welzijn. Van hen gebruikt 90% een handbewogen rolstoel.

Het is dan ook belangrijk om de aandrijftechniek te evalueren en te optimaliseren in samenhang met de maatvoering en zitpositie in de rolstoel. Zo kunnen klachten worden voorkomen en kan de rolstoelmobiliteit worden bevorderd. Om het effect van deze veranderingen te bekijken, hebben onderzoekers in dit project gebruik gemaakt van een Optipush meetwiel. Ten behoeve hiervan is een uitgebreide handleiding geschreven hoe de metingen moeten worden uitgevoerd en de apparatuur moet worden bediend. Daarnaast zijn er testformulieren ontwikkeld en is er een voorlichtingsvideo ‘WHEEL-i’ gemaakt.

Meer informatie
– ZonMw project Systematische evaluatie van individuele rolstoelaandrijving, de rolstoel-gebruiker interface en rolstoelmechanica met de Optipush in de revalidatiekliniek;
– Externe projectsite waar onder andere de voorlichtingsvideo te vinden is.
ZonMw Innovatieprogramma Revalidatie

Plaats een reactie