Euthanasie: Waarom niet?

Er ontbreekt iets essentieels in het maatschappelijk debat over euthanasie: ‘nuance’. Dat is de basisinstelling van Marc Desmet, meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts.

Met zijn boek Euthanasie: waarom niet? probeert hij de nuances onder woorden te brengen. Ja, waarom niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom wel? De praktijk leert dat euthanasie niet vanzelfsprekend is.

Niet voor de zieke, die afhankelijk is van een goed luisterende arts. Niet voor naasten, die alles soms erg verschillend beleven. Niet voor artsen.

En er is nog een betrokkene: onze maatschappij. Leven we te lang? Weten we niet meer hoe we om moeten gaan met lijden? Of willen we economisch niet tot het uiterste gaan in de zorg?

Zo veel vragen en vaak zo weinig genuanceerde antwoorden die de mediawaan van de dag overstijgen. Marc Desmet wil recht doen aan de complexiteit van de lijdensbeëindiging, met verhalen uit zijn euthanasiebegeleidingen, voorbij de simpele tegenstelling.

Dit boek wil vooral doen nadenken. Op zoek naar praktische wijsheid die ook durft te zeggen: ‘je sais que je ne sais pas’ (Ik weet dat ik niet weet).

Over de auteur
Marc Desmet is jezuïet en sinds 1993 palliatieve-zorgarts in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij studeerde filosofie aan het Centre Sèvres in Parijs, geneeskunde en theologie aan de KULeuven. Zijn publicaties werden meedere malen bekroond vanwege hun maatschappelijke belang.

Bij Lannoo publiceerde hij onder andere Is lijden mensonwaardig?, Liefde voor het werk in tijden van management en Moe van het moeten kiezen.

Koop bij bol.com

Euthanasie, waarom niet, Marc Desmet

Plaats een reactie