Europese subsidie voor Natuurspeelbos op Urk

De Stichting Flevo-landschap ontwikkelt in samenwerking met diverse organisaties op Urk een Natuurspeelbos. Europese subsidie maakt de ontwikkeling mogelijk. De voorziening wordt aangelegd in het Urkerbos. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er buiten spelen en spelenderwijs leren over de natuur waarin zij actief zijn.

Het Natuurspeelbos krijgt diverse speelvoorzieningen zoals een touwloop, kabelbaan, balanceerbrug, stapstraat, balanceerloop en boombrug. Ook zal een ‘natuur-ontdekpad’ worden aangelegd waar kinderen op speelse wijze kunnen leren over de natuur. Het speelbos biedt aan scholen, buurtverenigingen en de stichting Buurtwerk Urk de mogelijkheid om diverse sport- en spelactiviteiten in de natuur te organiseren.

Urker jeugd intensief betrokken
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is erg te spreken over het initiatief. “De voorziening sluit goed aan bij de behoefte, want de Urker jeugd is vooraf intensief betrokken bij de plannen voor het Natuurspeelbos. De scholen op Urk zijn benaderd om ideeën aan te leveren wat aardige tekeningen en maquettes heeft opgeleverd.

Stichting Buurtwerk Urk heeft knutselmiddagen georganiseerd waarbij kinderen hun ideeën hebben kunnen vormgeven. Het resultaat bestaat ook weer uit tekeningen, aangevuld met kijkdozen.” Omdat het Natuurspeelbos een bijdrage levert aan de leefbaarheid in het landelijk gebied van Flevoland ontvangt Stichting het Flevo-Landschap een LEADER-bijdrage van 26.613,00 euro.

LEADER
Het subsidiebesluit van de provincie Flevoland past in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.

Vitaal platteland
In de provincie Flevoland investeren we de komende jaren in natuur en landschap. De provincie Flevoland is samen met de natuurbeheerders Flevo-Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland vastbesloten om met deze investering de kwaliteit van de Flevolandse natuur te versterken.

De partijen hebben meerjarenafspraken gemaakt voor de inrichting van natuurterreinen en projecten die passen binnen het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). Het mooie hieraan is dat iedereen weet wat er de komende tijd moet gebeuren in onze provincie en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Gezamenlijk werken we aan een vitaal platteland.

Plaats een reactie